Support

ngage biedt haar klanten diverse vormen van support. In samenspraak kan dit op een structurele basis met een onderliggende overeenkomst en optioneel een bepaalde beschikbaarheid in geval van calamiteiten. Als deze gegarandeerde beschikbaarheid niet dringend gewenst wordt, beschikken onze klanten over de directe telefoonnummers van de eerste aanspreekpunten binnen onze organisatie en doen zijn hier een beroep op in voorkomende gevallen. Gewoonlijk is de meest geschikte en eerst geraadpleegde persoon in staat om binnen een zeer kort tijdsbestek te reageren en op te treden. Als dit onverhoopt niet het geval is kan via bijvoorbeeld de accountmanager een andere consultant beschikbaar worden gesteld om te handelen. Wanneer een klant een harde beschikbaarheidsgarantie wenst kan dit als aanvulling op de overeenkomst worden opgenomen. Datzelfde geldt voor de duur en opzegbaarheid van overeenkomsten, waar ngage klanten veelal vrij laat om op korte termijn de overeenkomst te beëindigen. Dit draagt ook weer bij aan het kwaliteitsbewustzijn onder de medewerkers.

Heeft u behoefte aan support, belt u dan de u bekende contactpersonen of één van de telefoonnummers uit de onderhoudsovereenkomst. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het kantoor van ngage via onderstaande gegevens.

 

Als onze supportmedewerkers u hierom vragen kunt u hier de ngage module voor support op afstand downloaden.

 

Bezoekadres

Postadres

Schiecentrale
Schiehavenkade 268
3024 EZ Rotterdam

T 010-478 22 28
F 010-478 25 53
E info@ngage.nl

Postbus 6197
3002 AD Rotterdam