Privacy

Network Solutions Nederland B.V. (NSNL) vindt het belangrijk zorgvuldig met gegevens van personen en relaties om te gaan.

NSNL houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle gegevens die geregistreerd worden m.b.t. bezoekers en activiteiten via  onze website zijn voor zover dit het doel van zinvolle analyses niet in de weg staat anoniem. Waar om persoonsgegevens gevraagd wordt, zoals bij aanmelding voor fact sheets, mailings of via de contactpagina wordt deze informatie uitsluitend voor het betreffende doeleind aangewend.

NSNL deelt geen gegevens met anderen. Wanneer u ongewenste informatie van ons ontvangt en zich wilt afmelden van mailings e.d. kunt u gebruikmaken van de optie af te melden die u treft in onze mailings.

Gegevens die te herleiden zijn tot een persoon of relatie worden geregistreerd en opgeslagen in de database van ons mailingsysteem en ons CRM.

NSNL behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te wijzigen.