Disclaimer

Via deze website stelt Network Solutions Nederland B.V. informatie beschikbaar over de producten en diensten die zij levert. Wij besteden er de veel zorg aan om u als bezoeker te voorzien van juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. NSNL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de geboden informatie, alsmede als gevolg van technische storingen. Ook geeft NSNL geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij NSNL. Onder NSNL verstaan wij hier Network Solutions Nederland B.V. en de in haar naam of merknamen handelende personen of organisaties.