Kantoor Automatisering

Tegenwoordig staan in de wereld van de ICT mobiliteit en flexibiliteit voorop. Waar vroeger de werkplek altijd op een vaste plaats stond en vrijwel iedereen een eigen bureau had is de situatie nu totaal anders. Behalve op kantoor moet vaak onderweg en thuis gewerkt kunnen worden. Ook de werkplek op kantoor is geen vaste plaats in een gebouw meer, maar veel meer een ontmoetingsplaats.

Deze veranderende omstandigheden dwingen bedrijven de faciliteiten t.b.v. de medewerkers anders in te richten, waaronder niet in de laatste plaats de beschikbaarheid en toegankelijkheid van bedrijfsinformatie en communicatiesystemen.

ngage ondersteunt haar klanten de hiervoor benodigde automatisering zodanig te regelen dat haar medewerkers optimaal kunnen functioneren, terwijl de informatieveiligheid en de beschikbaarheid niet in het geding komen.

In nauw overleg met u stellen wij een plan op, waarmee de ideale of de gewenste situatie kan worden gerealiseerd. In dit plan bepalen wij samen de prioriteiten op basis van kosten en haalbaarheid, zodat u bepaalt in welk tempo en met welke investeringen de veranderingen plaatsvinden.

Van begin tot eind is ngage uw partner in dergelijke projecten, waar de kerncompetenties bij ngage ruimschoots aanwezig zijn. Voor heel specifieke kennisgebieden beschikken wij over een groot partnernetwerk, waarbij deze expertise uit onze naam kan worden ingezet en u één aanspreekpunt behoudt.

Na oplevering of deeloplevering bieden wij u de mogelijkheid beheer en onderhoud in vele varianten van ons af te nemen, zodat uw ICT omgeving ook tijdig de juiste zorg krijgt om in topconditie te blijven.