Business Consultancy

Organisaties veranderen voortdurend onder invloed van vraag en aanbod. Om competitief te blijven wordt voortdurend naar verbeteringen gezocht. Vaak leidt dit in eerste instantie alleen tot vragen: Wat is er nodig om de verandering te realiseren? Wat kost het, wat zijn de risico’s en wat levert het op? Welke impact hebben nieuwe producten of diensten op de medewerkers of op de bedrijfsprocessen en wat betekent het voor de ondersteunende ICT?

Bij dergelijke trajecten kan het bijdragen aan het inzicht en het resultaat om hulp van buitenaf in te roepen. Het soort hulp dat ervaring heeft met veranderingen in organisaties, processen en ICT diensten. Hulp die uit ervaring weet wat een verandertraject inhoudt voor een organisatie. Zowel qua winst in functionaliteit en geld als in impact op de organisatie die soms aanzienlijk is. Door de juiste afwegingen te helpen maken en u te ondersteunen in de planning en realisatie van de veranderingen bieden wij de mogelijkheid om de druk op uw organisatie en medewerkers tijdens dit proces tot een minimum te beperken.

Business consultancy is voor ngage ‘het adviseren en assisteren van klanten bij de besluitvorming omtrent veranderingen en het aanbrengen van duurzame verbeteringen op zowel tactisch als operationeel niveau en het assisteren bij projecten en implementaties’.

Onze business consultants vertalen bedrijfsprocessen naar oplossingen. Uw wensen en eisen vormen daarbij het uitgangspunt. ngage levert meer dan technische consultancy: wij analyseren uw business en zorgen voor een passende oplossing.

Project-managers geven daarbij leiding aan complexe projecten en slaan de brug van ICT naar organisatie. Projectleiders zorgen voor de invulling en de aansturing binnen het project. Zodat u flexibel en (kosten)efficiënt bent en uw tijd aan uw core-business kunt besteden.

Alle business consultants zijn technisch goed onderlegd. Niet alleen zijn ze expert op vele gebieden, maar ze zijn ook conceptueel breed onderlegd om de communicatie tussen de verschillende disciplines goed te kunnen voeren en bewaken.