Havenbedrijf Rotterdam – Port of Rotterdam

Rotterdam is Europa’s grootste logistieke en industriële knooppunt. De haven is de toegang tot een Europese markt van ruim 450 miljoen consumenten. Ruim 500 lijndiensten verbinden Rotterdam met meer dan 1.000 havens wereldwijd. De doorvoer bedroeg in 2005 maar liefst 370 miljoen ton (370.000.000.000 kg).

Het Havenbedrijf Rotterdam bestaat uit meer dan 1.250 medewerkers met uiteenlopende verantwoordelijkheden variërend van commercie, scheepvaart tot infrastructuur. De dienst is de autoriteit die de haven effectief en efficiënt beheert en ontwikkelt. Hij behartigt ook de belangen van de gemeenschap die in en om de haven werkt en leeft en helpt bij het versterken van de concurrentiepositie van de haven. De werkvelden van de dienst zijn veiligheid, kwaliteit van leven, werkgelegenheid en duurzaamheid. De dienst heeft een behoorlijk omvangrijke ICT omgeving, waarmee hij o.a. commerciële en facilitaire diensten aanbiedt, evenals haven controle en verkeersgeleidingssystemen, beveiligingssystemen, etc.

De uitdaging

De eerste uitdaging betrof de omvangrijke SAP installatie voor alle afdelingen. Tijdens deze implementatie diende een oud Oracle systeem buiten bedrijf gesteld te worden dat gebruikt werd door de facilitaire afdeling. Dit systeem bood personeelsgegevens aan aan onder andere Oracle en Microsoft SQL databases en aan een telefooncentrale. De tweede uitdaging was de noodzaak voor de dienst om personeelsgegevens te synchroniseren tussen een Novell NetWare en een Windows Exchange/Citrix omgeving. Het derde punt was het ontbreken van een standaard voor authenticatie; Radius was wel aanwezig, maar stond los van veel andere systemen.

De oplossing

Wij pasten een centrale gebruikersdatabase toe op basis van Open Enterprise Server en Identity Manager met een provisioning module. Daarnaast bouwden we een centrale, standaard bron voor de authenticatie vanuit verschillende systemen. Vervolgens bouwden we koppelingen vanuit de centrale gebruikersdatabase naar de systemen die personeelsgegevens bevatten. SAP HR werd hierbij gebruikt als de bron van de meeste informatie, behalve bijvoorbeeld kamernummers, telefoonnummers, email adressen en groepslidmaatschap. Overige taken werden vervuld door speciale koppelingen, ingerichte werkstromen en processen en nieuwe, aanvullende procedures en werkvoorschriften. Het resultaat was dat afscheid kon worden genomen van de oude gedistribueerde werkwijze m.b.t. personeelsgegevens. Bijkomend voordeel is dat door automatische provisioning en de-provisioning de data consistent is en voormalige medewerkers geen toegang tot informatie meer hebben.